Menu Zavřeno

Vážení salučí přátelé,

vzhledem ke stále nejisté epidemiologické situaci okolo Covidu a ne příliš jasném postupu „rozvolňování“, jsme byli nuceni zrušit coursingový závod Gold RabbitTrophy15.-16.5 v Radnici a to bez náhrady. Pokusíme se najít na letní období jiné místo a termín na mimořádný coursing, ale tento závod by byl pouze se zadáváním titulu CACT. 

Výstavní výbor Saluki klubu


Vážení členové Saluki klubu,

Saluki klub byl osloven Dostihovou a Coursingovou komisí ČMKU s žádostí o pomoc.

Vážení přátelé coursingu,
máme pro Vás skvělou zprávu, ČR získala ME v coursingu pro rok 2022.
Takto velká akce však nepůjde uspořádat bez vzájemné spolupráce a nadšení, hledáme proto členy do přípravného výboru akce, spolupracovníky a dobrovolníky.
Zamyslete se proto ve svých domovských organizacích, jak můžete přispět ke zdárnému zvládnutí celého mistrovství.
Bez Vás to nepůjde!
Aktuálně hledáme vhodný prostor se zázemím pro 3 dráhy.
Děkujeme za Vaše zpětné reakce.
za DaCK
Eva Jeník Dufková

VV klubu přislíbil naši pomoc při přípravě a pořádání této akce. Tímto bych chtěl oslovit Vás, členskou základnu, s prosbou o pomoc při tak významné události, jakou ME v coursingu bezpochyby je. Rád bych, aby toto mistrovství proběhlo alespoň tak, jako námi pořádané coursingy v předchozích letech a po skončení jsme si mohli říct, že jsme to zvládli.

S případnými Vašimi nápady, dotazy a přísliby pomoci s pořádáním se prosím obracejte na mě a já je za klub budu tlumočit DaCK.

Za VV

Michal Beneš

michal.benes@salukiklub.cz

Rolovat nahoru